Jeżeli widzisz tą informacje, twoja strona nie obsługuje JS
Załadowano wersje tekstową strony (aktywuj js i odśwież stronę)

Your browser not support JS
Loaded text version of site (active JS and try refresh)

About me
Jestem szakalem uczącym się programowania, stale się rozwijam i tworze projekty związanem z
Fandomem Furry do którego sam należę, jest to strona informacyjna.

Projects
Blog szakali
Gra losowanka Just random life
Gra Clicker


Contact
Kontakt: [email protected]